ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH W ODPOWIEDNICH POJEMNIKACH

SZKŁO ? POJEMNIK BIAŁY

Nadaje się do segregacji;

– przede wszystkim opakowania szklane bezbarwne i kolorowe ?np. słoiki, butelki, kufle, szklanki i inne 

pojemniki szklane;

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, zdejmuj plastikowe i metalowe nakrętki.

Nie nadaje się do segregacji

– szkło płaskie, czyli szyby okienne i samochodowe, lustra, szkło zbrojone;

– ceramika; porcelana, fajans np. kubki, talerze itp.;

– pojemniki szklane zabrudzone farbami, olejami;

– elementy cmentarne np. znicze, lampki;

– żarówki i świetlówki, okulary.

PAPIER ? POJEMNIK NIEBIESKI

Nadaje się do segregacji:

– gazety, książki, katalogi, prospekty, foldery, zeszyty 

kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;

Nie nadaje się do segregacji:

– tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie);

– kalki, papier przebitkowy np. faktury, paragony;

– odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy);

– materiały budowlane takie jak: tapety, worki po gipsie czy cemencie itp.;

– opakowania po środkach piorących z resztkami tych środków.

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE ? POJEMNIK ŻÓŁTY

Nadaje się do segregacji

– butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)

– butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;

– plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach);

– plastikowe i metalowe zakrętki;

– folia i torebki z tworzyw sztucznych np. reklamówki, opakowania itp.;

– puszki po napojach, konserwach;

– butelki po wszelkich olejach np. spożywczych, samochodowych;

– opakowania wielomateriałowe (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);

– artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych np. wiadra, skrzynki itp.;

– drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do pojemnika

Nie nadaje się do segregacji

– styropian, tworzywa z pianki i ceramiki;

– azbest, płytki ceramiczne, laminat, guma, gąbka, obuwie;

– strzykawki, igły, artykuły medyczne, artykuły wykonane z połączeń tworzyw sztucznych z innymi materiałami np. porcelana, szkło, tekstylia.

DO POJEMNIKÓW NA SEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE NALEŻY WRZUCAĆ OPAKOWANIA BEZ ZAWARTOŚCI!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko ? Własnościowa w Kętach informuje, że odpady komunalne, nie nadające się do segregacji, można dostarczyć do wyznaczonych punktów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 ? 14:00 tj.:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne ?KOMAX? Sp. z o.o. Kęty, ul. Mickiewicza 8:

  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • przeterminowane lekarstwa.

Spółdzielnia informuje mieszkańców, iż w siedzibie Spółdzielni umieszczony jest pojemnik, do którego również można wrzucać zużyte baterie.

2. Stacja Segregacji przy Składowisku odpadów komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne:

  • zużyte opony;
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  • chemikalia (np. farby, lakiery, środki ochrony roślin);
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany).

Transport tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odbiór odpadów jest bezpłatny.

Ponadto Spółdzielnia przypomina mieszkańcom, iż dwa razy w ciągu roku firma KOMAX nieodpłatnie dokonuje zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacja o terminie zbiórki, wywieszana jest na klatkach schodowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni.