Bożena Wojniak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoni Olearczyk Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Klęka Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Barabasz Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Bułka Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Haręża Członek Rady Nadzorczej
Zdzisława Hrapkowicz Członek Rady Nadzorczej
Bogusława Kołodziejczyk Członek Rady Nadzorczej
Adam Nijak  Członek Rady Nadzorczej