Iwona Łuniewska Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoni Olearczyk Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bożena Wojniak Sekretarz Rady Nadzorczej
Jolanta Handy Członek Rady Nadzorczej
Danuta Dworzańska Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Barabasz Członek Rady Nadzorczej
Ewa Klęka Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Flisek Członek Rady Nadzorczej