Siedziba Spółdzielni - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

Członkowie Rady Nadzorczej tradycyjnie w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni w godz. 1500 do 1700 przyjmując interesantów.