Siedziba Spółdzielni - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

Członkowie Rady Nadzorczej tradycyjnie w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni w godz. 1500 do 1700 przyjmując interesantów.

Dyżur Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach informuje, iż od czerwca br. do odwołania  dyżur Rady Nadzorczej w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca tj. w godz. 15:00 do 17:00 odbywać się będzie w siedzibie Spółdzielni.