Zmiana zasad zamieszczania informacji o zadłużeniu mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że zgodnie z nowym Regulaminem windykacji należności uchwalonym w dniu  17.06.2019r. przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11/2019,  zadłużenia kwartalne wraz z należnymi odsetkami za zwłokę wszystkich lokatorów zamieszkujących w danej klatce schodowej, będą zamieszczane :

  1. w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych ,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni
  3. oraz zostaną zamieszczone w  e-kartotece.