Regulamin dostawy i rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody na centralną ciepłą wodę.

Regulamin organizowania i przeprowadzania przez Spółdzielnię przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu