Regulamin najmu lokali

Kliknij poniższy link i pobierz

Regulamin najmu lokali

Regulamin windykacji

Zmiany Regulaminu Porządku Domowego i współżycia mieszkańców

Regulamin dostawy i rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody na centralną ciepłą wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach