Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach

  1. Salwina Szymaniuk – Prezes Zarządu od 01.07.2011r.

  2. Dorota Adamowicz – Z-ca Prezesa Zarządu od 01.07.2011r.

  3. Michał Olearczyk- Członek Zarządu od 17.06.2019r