Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach

  1. Salwina Szymaniuk ? Prezes Zarządu od 01.07.2011r.

  2. Barbara Grzelkiewicz ? Z-ca Prezesa Zarządu od 01.01.2023r.

  3. Anna Stawowczyk- Członek Zarządu od 01.01.2023r