Aktualny skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach

  1. mgr inż. Salwina Szymaniuk – Prezes Zarządu od 01.07.2011r.

  2. mgr inż. Dorota Adamowicz – Z-ca Prezesa Zarządu od 01.07.2011r.

  3. mgr inż. Andrzej Lach- Członek Zarządu od 01.04.1990r.