W schemacie organizacyjnym zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą wyodrębnione są trzy podstawowe działy organizacyjne:

  1. dział członkowsko ? mieszkaniowy
  2. dział księgowości
  3. dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Pracownicy poszczególnych działów podlegają  członkom Zarządu zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Zarządu.

Prowadzona polityka kadrowa skupiona jest na zwiększeniu wydajności pracy i poprawę fachowości obsługi mieszkańców.