Witamy na odświeżonej stronie naszej Spółdzielni.

Na naszej stronie znajdą Państwo aktualności, niezbędne dokumenty oraz ważne telefony. Obecna witryna uzupełniana jest na bieżąco we wszystkie dokumenty i podstrony, które ułatwią Państwu załatwienie wielu spraw w naszej Spółdzielni. Prosimy o cierpliwość.
null

Kontakt

null

Zgłoś awarie

null

Regulaminy

null

Statut

null

Druki do pobrania

null

Działy Spółdzielni

null

Przetargi

null

Zasoby

null

Działy Spółdzielni

Informacje

Tutaj znajdą Państwo najnowsze aktualności, ogłoszenia oraz informacje na temat rozpoczętych i zakończonych przetargach.

Archiwum aktualności i ogłoszeń

Jeżeli chcecie Państwo znaleźć wszystkie informacje oraz ogłoszenia opublikowane w naszym serwisie, prosimy kliknąć poniższy przycisk, by przejść do podstrony.

Efektywnej

Znajdź nas na mapie

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – zwanym ?RODO?, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kętach zgodnie z art. 13 w/w rozporządzenia informuje, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Kętach z siedzibą: 32-650 Kęty, Os. Nad Sołą 20, tel: (33) 847-91-10, 847-91-16, e- mail: sekretariat@smlwkety.pl, zwana dalej Administratorem.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f  ?RODO?.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

– ustawy z dnia 16 września 1982 r  Prawo spółdzielcze,
– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych,
– ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali,
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami,
– Kodeksu cywilnego,
– Kodeksu postępowania cywilnego,
– Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz SML-W w Kętach usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie.
 2. SML-W w Kętach nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SML-W w Kętach. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że Administrator wykaże, iż podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów jednostki, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. SML-W w Kętach nie planuje przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym m.in. z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez Administratora zadań ustawowych i statutowych.
 • Informacje zawarte w klauzuli maja zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r .