Wysyłanie korespondencji dotyczącej lokalu za pośrednictwem Poczty Polskiej

Oświadczenie do śmieci

Wniosek o wydanie ksero dokumentu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wysłanie korespondencji emailem

Zgoda + klauzula informacyjna

Zgoda na udzielenie informacji przez telefon

Wysyłanie korespondencji na inny adres, będący w zasobach Spółdzielni

Druk - rezygnacji z książeczki opłat