DRUKI DO POBRANIA

Poniżej pliki do pobrania w formacie .pdf. Wystarczy kliknąć w link i pobrać dokument.

Wniosek o wyrażenie zgody na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną – plik do pobrania

Wniosek o dostarczenie korespondencji na inny lokal będący w zasobach Spółdzielni plik do pobrania

Wniosek o dostarczenie odpłatnie korespondencji dotyczącej lokalu – plik do pobrania

Wniosek o wydanie potwierdzonych za zgodność kopii dokumentów – plik do pobrania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię wraz z klauzulą informacyjną – plik do pobrania

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokaluplik do pobrania

Oświadczenie dotyczące umieszczenia nazwiska na spisie lokatorów w budynkuplik do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnegoplik do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenie dot. prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnegoplik do pobrania