Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

  1. Jolanta Handy ? Przewodniczący Komisji
  2. Eugeniusz Flisek ? Członek Komisji
  3. Antoni Olearczyk ? Członek Komisji

Społeczna Komisja Mieszkaniowa

  1. Danuta Dworzańska ? Przewodniczący Komisji
  2. Iwona Łuniewska ? Członek Komisji
  3. Małgorzata Barabasz? Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

  1. Ewa Klęka ? Przewodniczący Komisji
  2. Bożena Wojniak ? Członek Komisji
  3. Antoni Olearczyk ? Członek Komisji