Przetargi usługi

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące przetargów organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Kętach

Nabór ofert na wykonanie dokumentacji projektowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach ogłasza nabór ofert na wykonanie dokumentacji projektowej – regulacja centralnego ogrzewania w budynku nr 1 na os. 700 – Lecia w Kętach ( budynek jednoklatkowy, 15 – to mieszkaniowy). Wykonanie zakresu prac projektowych obejmuje: inwentaryzację stanu istniejącego instalacji centralnego ogrzewania, w tym rodzaj...

Nabór ofert- malowanie klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach ogłasza nabór ofert, na roboty : malowanie klatek schodowych w następujących budynkach mieszkalnych: os. Sikorskiego bud. Nr 7 7 klatek os. 700–lecia bud. Nr 13 4 klatki os. Nad Sołą bud. Nr 24 5 klatek os. Nad Sołą bud. Nr 25 5 klatek...