Zgłaszanie awarii

Dyżury w Spółdzielni po godzinach pracy:

  1. elektryczny tel. 668 433 208

  2. wodno-kanalizacyjny tel. 668 433 216

  3. administracyjno – techniczny tel. 668 433 202

Służby

Komenda Policji ? 33 845 33 22, 997

Pogotowie Ratunkowe ? 33 845 21 00, 999

Straż Pożarna ? 33 845 29 30, 998

Pogotowie energetyczne ? 991

Pogotowie gazowe ? 33 845 03 90, 33 845 39 56

Pogotowie Ciepłownicze ? 33 845 30 77, 33 845 39 18

Pogotowie Wod. Kan. – 33 845 22 78, 33 845 33 87

Zgłoszenia w sprawie:

Dostawy zimnej wody
MZWiK Kęty ? ul. Kolbego 25 a
całą dobę     -33 845 33 87
od 7:00 do 15:00  33 845 22 78

Dostawy ciepłej wody i C.O.
MZEC Kęty os. 700-lecia 10
całą dobę   33 845 30 77 , 845 39 18