Informacja – dyżury Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach informuje, iż od czerwca br. do odwołania dyżur Rady Nadzorczej w każdy pierwszy poniedziałek danego miesiąca tj. w godz. 15:00 do 17:00 odbywać się będzie w siedzibie Spółdzielni telefonicznie, pod numerem tel. 600-987-542 . […]

Read More

Rozpoczęcie okresu grzewczego 2019/2020.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że w dniu 18 września 2019 r. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kętach przystępuje do rozruchu instalacji centralnego ogrzewania. Z uwagi na powyższe prosimy mieszkańców o odkręcenie zaworów przy grzejnikach oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne przecieki na instalacji c.o. i zgłoszenie ich do  MZEC w Kętach. […]

Read More