CZAD ! – Nie lekceważ

W związku z trwającym „okresem grzewczym” i zwiększonym zagrożeniem pożarowym wskutek użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania tych urządzeń i instalacji. Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? RADZIMY! Użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych. Nie zaklejaj […]

Read More