Nabór ofert na wykonanie pomiarów elektrycznych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Kętach ogłasza nabór ofert cenowych na wykonanie pomiarów elektrycznych, badanie skuteczności zerowania instalacji elektrycznej w pawilonie handlowym SPS-1300 położony na os. 700-lecia w Kętach.   Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 22 listopada 2019r. […]

Read More

Rozpoczęcie okresu grzewczego 2019/2020.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że w dniu 18 września 2019 r. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kętach przystępuje do rozruchu instalacji centralnego ogrzewania. Z uwagi na powyższe prosimy mieszkańców o odkręcenie zaworów przy grzejnikach oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne przecieki na instalacji c.o. i zgłoszenie ich do  MZEC w Kętach. […]

Read More

Prośba o kontakt mieszkańców w związku z weryfikacją książeczek opłat.

W związku z koniecznością zamówienia nowych książeczek opłat, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach prosi wszystkich użytkowników lokali dokonujących płatności w sposób inny niż za pomocą książeczki opłat o zgłoszenie rezygnacji z otrzymywania blankietów opłat. W tej sprawie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 847-91-17 , osobiście w siedzibie Spółdzielni lub drogą elektroniczną na […]

Read More

Oferta na wykonanie i dostawę książeczek opłat.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, iż oczekuje na nadsyłanie przez drukarnie ofert na wykonanie i dostawę dwublankietowych książeczek opłat dla mieszkańców Spółdzielni. Przewidywana ilość to ok. 1600 egzemplarzy. Zainteresowane drukarnie prosimy o przesyłanie ofert na adres: sekretariat@smlwkety.pl Oferty w formie papierowej prosimy przesyłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Os. Nad […]

Read More

Konkurs na stanowisko Główny Księgowy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach ogłasza konkurs na stanowisko: Główny Księgowy Spółdzielni Do obowiązków głównego księgowego będzie między innymi należeć: odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) zamknięcie roku księgowego […]

Read More