K O M U N I K A T

Informujemy, że 25maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe Unijne Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym wszystkie osoby posiadające prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, chcące otrzymywać korespondencję ze Spółdzielni drogą  elektroniczną, proszone są o złożenie w siedzibie Spółdzielni imiennych, podpisanych przez siebie, oryginałów oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

Oświadczenie należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym na wskazany niżej adres Spółdzielni.

Druk oświadczenia dostępny jest w siedzibie lub na stronie internetowej Spółdzielni www.smlwkety.pl

Pod tym linkiem: http://www.smlwkety.pl/dane-osobowe/

?W przypadku braku takiego oświadczenia, Spółdzielnia nie  będzie udzielać odpowiedzi ani przesyłać żadnych zawiadomień, bądź rozliczeń drogą elektroniczną .

?Adres do korespondencji:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko ? Własnościowa
Os. Nad Sołą 20
32-650 Kęty