U W A G A

Chcąc zapewnić w naszej Spółdzielni najwyższe standardy ochrony danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że jeszcze w tym roku zamierza wprowadzić E-kartoteki, jest to strona na której można sprawdzić rozliczenia wpłacanych przez siebie kwot z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego. Mieszkaniec przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyska dostęp do własnej kartoteki online, dzięki czemu będzie mógł analizować swe zobowiązania i wpłaty ? korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Informacja ta będzie dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Dodatkowo dla mieszkańców zainteresowanych uzyskiwaniem informacji (mamy tu na uwadze wszelkie informacje o opłatach za mieszkanie, czy o wysokości zadłużenia) , drogą telefoniczną zamierzamy wprowadzić obowiązkowe hasła dostępu, po weryfikacji których pracownik Spółdzielni będzie mógł udzielić w/w informacji.

Do czasu wprowadzenia planowanych zmian , w celu zwiększenia bezpieczeństwa, Spółdzielnia informuje, że nie będzie udzielała w/w informacji, drogą telefoniczną ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy dana osoba jest faktycznie tą, za którą się podaje.

Powyższe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni ( pokoju nr 7) w godzinach urzędowania.

O planowanych zmianach, zostaniecie Państwo poinformowani.