Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego o corocznym przeglądzie stanu technicznego przewodów kominowych oraz wnioskami i zaleceniami kominiarskimi wynikającymi z nich Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa w Kętach przypomina:

  • do pomieszczeń lokali należy zapewnić STAŁY I NIEPRZERWANY dopływ powietrza (np. poprzez zamontowanie w oknach urządzeń nawiewowych tzw. nawietrzników);
  • otwory lub szczeliny wentylacyjne w dolnej części drzwi łazienki powinny mieć wymaganą wielkość 220cm? powierzchni netto;
  • kratki przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych powinny być drożne (często czyszczone);