W związku z trwającym ?okresem grzewczym? i zwiększonym zagrożeniem pożarowym wskutek użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania tych urządzeń i instalacji.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

RADZIMY!

  1. Użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  2. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  3. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  4. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

            Nie bagatelizuj takich objawów jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.