O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

W związku z trwającym okresem grzewczym, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach przypomina o konieczności oszczędzania energii cieplnej.

Zalecamy zamykanie okien oraz drzwi wejściowych do klatki schodowej. Długotrwale otwarte drzwi i okna powodują dodatkowe zużycie ciepła, a w konsekwencji wyższe opłaty dla mieszkańców.