Zarząd Spółdzielni przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Spółdzielni:

Pon. 8:00 -17:00

wt. – pt. 7:00 -15:00