Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że w związku z zawartą przez Pana/Panią umową z tytułu ubezpieczenia lokalu mieszkalnego w firmie UNIQA TU S.A. w Krakowie od dnia 01.02.2024r. ulega zmianie numer rachunku bankowego na, który można było dokonywać wpłat z tytułu ubezpieczenia mieszkania.

            W związku z powyższym prosimy o natychmiastowe zaprzestanie wpłacania składek ubezpieczeniowych na dotychczasowy numer rachunku i dokonywanie wpłat wyłącznie na podany poniżej numer rachunku Spółdzielni tj.

11 1020 2384 0000 9402 0688 4102

Powyższa informacja dotyczy płatności dokonywanych poza kasą Spółdzielni (tj. w innych placówkach, internetowo).

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu  można dokonywać wpłaty z tytułu ubezpieczenia mieszkania, w kasie Spółdzielni.