Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że zgodnie z § 6 pkt 2 Regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców zatwierdzonego uchwałą 7/2019 Rady Nadzorczej w dniu 18 marca 2019r.:

,, W okresie zimowym użytkownik lokalu, winien usuwać zalegający śnieg z balkonów, loggii, parapetów zaokiennych oraz usuwać powstałe przy nich sople lodu”.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o bieżące odśnieżanie balkonów, loggii i parapetów zaokiennych.