Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje,

że z dniem 13 maja 2024r.

została wyłączona dostawa ciepła

dla potrzeb centralnego ogrzewania

w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię.