Szanowni Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że od dnia 08 lipca otwarte zostaną place zabaw, które dostępne będą dla dzieci oraz ich opiekunów, w okresie obowiązywania stanu epidemii codziennie od godziny 8:00 do godziny 20:00. Ze względów bezpieczeństwa oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego po zamknięciu place zabaw będą dezynfekowane.

Pomimo, że piasek w piaskownicach został wymieniony prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie zabaw, ponieważ piaskownice stanowią duże zagrożeniem w warunkach trwającej epidemii.

W załączeniu przedkładamy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacje Spółdzielni zamieszczone na terenach placów zabawa dotyczące zasad funkcjonowania placów.

Z-ca Prezesa Zarządu

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie placu zabaw.