Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

 • Audyty energetyczne
 • Audyty efektywności energetycznej
 • Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach
 • Badania termowizyjne
 • Ekspertyzy termowizyjne
 • Certyfikaty energetyczne
 • Studia wykonalności
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Wnioski pod dofinansowania z UE
 • Rozliczanie projektów Unijnych
 • Szkolenia współfinansowane ze środków z UE