Protokół nr 24/2019 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach z dnia 17.06.2019 r. z Przewodniczącym części Walnego Zgromadzenia nr 1,2,3,4,5

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.

Uchwały Zarządu z dnia 17.06.2019 r.