Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że w dniu 18 września 2019 r. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kętach przystępuje do rozruchu instalacji centralnego ogrzewania.

Z uwagi na powyższe prosimy mieszkańców o odkręcenie zaworów przy grzejnikach oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne przecieki na instalacji c.o. i zgłoszenie ich do  MZEC w Kętach.