W związku z koniecznością zamówienia nowych książeczek opłat, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach prosi wszystkich użytkowników lokali dokonujących płatności w sposób inny niż za pomocą książeczki opłat o zgłoszenie rezygnacji z otrzymywania blankietów opłat.

W tej sprawie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 847-91-17 , osobiście w siedzibie Spółdzielni lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smlwkety.pl