Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa w Kętach, przedstawia Państwu projekt kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych, opracowany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z jego treścią i przekazanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 31.01.2019r.

 

ZRSMRP – Kodeks Dobrych Praktyk zakresie RODO