Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że w związku z upływem okresu ważności legalizacji wodomierzy, począwszy od dnia 16 marca 2020r. w całych zasobach Spółdzielni rozpocznie się wymiana/montaż wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody, która będzie trwać do końca maja.

Szczegółowy harmonogram prac montażowych, dla poszczególnych budynków, będzie sukcesywnie umieszczany w formie ogłoszeń na klatkach schodowych, co najmniej 5 dni przed planowanym terminem montażu.

Pracownicy dokonujący wymiany/montażu wodomierzy będa wyposażeniu w identyfikatory oraz upoważnienie z pieczątką Spółdzielni.