Ogłoszenia

Poniżej znajdziecie Państwo ogłoszenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach,

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia.

[…]

Read More

NIECZYNNA SPÓŁDZIELNIA

[…]

Read More

Nieczynna Spółdzielnia

[…]

Read More

Pismo skierowane do mieszkańców Spółdzielni w sprawie zużycia ciepła.

[…]

Read More

Pismo skierowane do mieszkańców w sprawie bioodpadów.

[…]

Read More

Ulotka Gminy Kęty w sprawie zasad segregacji odpadów komunalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że poniższa ulotka zostanie dostarczona do wszystkich lokali mieszkalnych wraz z saldem czynszowym na dn. 31.12.2021r. i rozliczeniem mediów za II półrocze 2021r. […]

Read More

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca z dniem 01.02.2022r.

[…]

Read More

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie zmiany zaliczki za energię cieplną i podgrzanie zimnej wody na centralną ciepłą wodę, obowiązująca od dnia 01.01.2022r.

[…]

Read More

Uchwała Rady Miejskiej w Kętach w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków w roku 2022.

[…]

Read More

Informacja dotycząca zmian opłat za centralne ogrzewanie i wodę.

[…]

Read More