Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, iż oczekuje na nadsyłanie przez drukarnie ofert na wykonanie i dostawę dwublankietowych książeczek opłat dla mieszkańców Spółdzielni. Przewidywana ilość to ok. 1600 egzemplarzy.

Zainteresowane drukarnie prosimy o przesyłanie ofert na adres: sekretariat@smlwkety.pl

Oferty w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa

Os. Nad Sołą 20

32 -650 Kęty

Oferty na wykonanie książeczek należy składać do dnia 30.09.2019 r.