Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach,

32-650 Kęty os. Nad Sołą 20,

 

ogłasza nabór ofert cenowych

na obcinanie żywopłotu wraz z wywozem

 

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego lub drogą mailową na adres : sekretariat@smlwkety.pl do dnia 17.05.2024r. do godz. 10:00.

 

Szczegółowych informacji udziela dział technicznym –  tel. 33 847-91-14.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienie naboru ofert bez podania przyczyny.