Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny Księgowy Spółdzielni

Do obowiązków głównego księgowego będzie między innymi należeć:

 • odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego

 • sporządzanie i rozliczanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT)

 • zamknięcie roku księgowego i przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie finansowego planu gospodarczego i remontowego spółdzielni oraz sporządzanie okresowych analiz ich wykonania
 • kalkulacja stawek opłat Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
 • analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych i nadzór nad windykacją należności
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, audytorami, sądami, komornikiem, organami podatkowymi i bankami
 • kierowanie działem księgowości

 

 • Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości

 • co najmniej 2-letni staż na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym ( preferowane w spółdzielni mieszkaniowej)

 • biegła znajomość zagadnień finansowo- księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych

 • biegła znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
 • doświadczenie w księgowości elektronicznej
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym programów biurowych i finansowo-księgowych

 • odpowiedzialność, rzetelność, umiejętności analityczne, umiejętności zarządzania pracą zespołu ludzi

Oferta powinna zawierać CV

Oferty należy złożyć do dnia 30 września 2019 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Kętach, os. Nad Sołą 20, 32-650 Kęty z dopiskiem: „konkurs na głównego księgowego”.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Kętach (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych – Dz.U. Z 2018 r, poz 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (RODO))