Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach informuje, że z uzyskanych informacji z Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, zakończenie przerwy w dostawie ciepłej wody dla budynków 12-19 na os. 700- lecia  i na os. Nad Sołą nastąpi w dniu 11.08.2023r w godzinach porannych.