Iwona Łuniewska Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Adamus Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Stanisław Bułka Sekretarz Rady Nadzorczej
Jolanta Handy Członek Rady Nadzorczej
Danuta Dworzańska Członek Rady Nadzorczej
Adam Nijak Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Flisek Członek Rady Nadzorczej
Michał Olearczyk Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Cholewik Członek Rady Nadzorczej