Przetargi usługi

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące przetargów organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Kętach

Zapytanie o cenę – dostawa z montażem stolarki okiennej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawę z montażem na klatkach schodowych stolarki okiennej z białego nieplastyfikowanego PVC – demontaż i utylizacja starej stolarki, montaż nowej stolarki z obustronną obróbką szpalet wraz z ich malowaniem. Oferty winy zawierać: nazwę i adres producenta,...