Przetargi usługi

Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące przetargów organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Kętach

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach, 32 – 650 Kęty os. Nad Sołą 20 tel. 33 847 –91 – 10 ogłasza nabór ofert na :

 1. Roboty malarskie: malowanie 22 klatek schodowych w następujących budynkach mieszkalnych

  – os. Królickiego – bud nr 10 – (2 klatki),

  – os. 700-lecia – bud nr 14 (4 klatki),

  – os. Nad Sołą – bud nr 14 (4 klatki),

  – os. Wyszyńskiego – bud nr 11 (5 klatek), nr 12 (3 klatki), nr 13 (4 klatki)

  2. Roboty hydrauliczne – wymiana pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym na os. Nad Sołą nr 25 w Kętach.

  3. Remont elewacji: budynek nr 4 (4 klatki), nr 5 (4 klatki) i nr 14 (4 klatki) na os. Nad Sołą w Kętach.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia i przedmiary robót można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 1 marca 2019r. do godz. 1000 w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15 marca 2019r.

Szczegółowych informacji udziela Pan Wiesław PiątekInspektor Budowlany tel. 33 847-91-15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.