Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kętach ogłasza nabór ofert cenowych na roboty budowlane:

1) Remont gzymsu głównego budynku nr 14 na os. Wyszyńskiego w Kętach – 25,42m2 wg specyfikacji i przedmiaru robót.

2)  Roboty blacharskie (wykonanie nowych obróbek, rynien dachowych i rur spustowych) oraz roboty budowlane – uszczelnianie złączy między płytowych w budownictwie – system OWT-67  na budynkach administrowanych przez Spółdzielnię.

Szczegóły oferty dostępne są w dziale: Przetargi -> Przetargi usługi lub pod tym linkiem